Algemene voorwaarden

Met het aanklikken van het vinkje op het contact formulier, gaat de klant akkoord met ondergenoemde voorwaarden.

Algemeen:
– De fotografe heef het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
– De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.
– De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid: 
– De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.
– Deelnemen aan een fotoshoot is geheel op eigen risico.

Bewerking:
– De fotografe bewerkt de gemaakt foto’s in eigen stijl en kleuren.
– Foto’s mogen door de klant niet worden bewerkt.

Werkwijze:
– De fotografe levert binnen twee weken na de shoot een online keuzegalerij af aan de klant.
– Deze foto’s zijn alleen bedoeld om een keuze te maken en mogen daarom niet met derden worden gedeeld. 
– Wanneer er binnen 1 maand na het versturen van de keuzegalerij geen beelden zijn gekozen, verstuurt de fotografe een factuur voor de gemaakte uren tijdens de fotoshoot en het maken van de keuzegalerij. 
– De kosten bedragen €120 bij een mini-shoot en €200 bij een volledige foto-shoot. 
– De prijs van een foto-shoot is inclusief BTW maar exclusief eventuele reis en parkeer kosten. 
– De reiskosten: buiten 20KM vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel reken ik 0,35 cent per KM. 

Copyright:
– Het copyright op de foto’s berust bij de fotografe.
– Foto’s mogen door de klant alleen gedeeld worden met naamsvermelding van de fotograaf.
– Het is niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe te delen met externe partijen.

Naamsvermelding:
– Bij het delen van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de fotografe te worden genoemd. 

Levering:
– De fotografe levert geen RAW-beelden.
– Foto’s worden digitaal geleverd.

Commerciële en zakelijke doeleinden
– Alle foto’s mogen on en offline worden gedeeld door fotografe.
– Wil de klant niet dat er foto’s worden gedeeld, dan moet dit voor of tijdens de shoot worden aangegeven.
– Fotografe zal altijd toestemming vragen aan klant bij het gebruik van de foto’s door externe bedrijven. 

Mini-shoots en portfolio boost shoot:
– Bij het boeken van een mini-shoot is je plekje definitief na het betalen van het factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum.
– Bij het annuleren van een mini-shoot of een plekje van een portfolio boost shoot heeft de fotografe recht op 100% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten. Een mini-shoot of portfolio boost shoot plek is wel overdraagbaar. 

Klachten:
– Bij klachten wordt er uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe.
– Klachten die na 7 dagen worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen. 
– Per klacht wordt gekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming, danwel het plannen van een nieuwe shoot, redelijk is. De fotografe beslist in deze wat redelijk is. 

Betaling:
– De fotoshoot is definitief geboekt na het voldoen van de aanbetaling. Deze is €25. Dit bedrag wordt binnen 7 dagen na het de factuur datum betaald door klant. 
– Het resterende bedrag van de fotoshoot wordt binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald door de klant.
– De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden.
– De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.
– Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, zal de fotografe een herinnering sturen. Wanneer hier niet binnen 48 uur op wordt gereageerd, worden de kosten met 5% verhoogd. Het totaalbedrag na verhoging dient binnen 7 dagen betaald te zijn. 

Annulering:
– Wanneer de klant de shoot wenst te annuleren (door welke reden dan ook) en is dit meer als 48 uur van te voren dan heeft de fotografe recht op een onkostenvergoeding van €25. Deze is gelijk aan de aanbetaling. Dit in verband met misgelopen inkomsten.
– Wanneer de klant de shoot wenst te annuleren, minder als 48 uur van te voren, rekent de fotograaf 15% van het totaalbedrag als extra onkostenvergoeding. 
– In geval van slecht weer (regen, extreme kou of warmte) wordt de shoot in overleg verplaatst naar een ander moment. Dit wordt op zijn laatst beslist op de ochtend van de shoot. 

 – Het verzetten van een shoot kan de eerste keer kosteloos.
– Bij een tweede keer verzetten binnen twee weken van de shoot datum komt er €25 op de shoot prijs bij. Je houdt immers een plek in mijn agenda bezet die anders gereserveerd kan worden door een andere klant.

Cadeaubonnen:
– Cadeaubonnen worden pas na betaling verstuurd.
– Cadeaubonnen zijn aan te schaffen met elk gewenst bedrag.
– Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar.
– Een cadeaubon is twee jaar geldig na uitgifte datum.
– Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
– Geld terug krijgen is niet mogelijk na het vervallen van de cadeaubon.

Algemene voorwaarden:
– De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
– Wijzigingen worden tijdig door fotografe aan de klant doorgegeven.